menu

strona główna zadania obligatoryjne zadania fakultatywne organizatorzy akcji informacje sprawozdania
Zadania fakultatywne

<<>>

ZADANIA FAKULTATYWNE

Zadania fakultatywne, które będzie realizować Gmina Knurów:

  •  Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie.
  •  Opracowanie kodeksu postępowania.
  •  Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Gminy - wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
  •  Wprowadzenie stałych terminów obrad rady.
  •  Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników, obejmujące szkolenia i samokształcenie.
  •  Obowiązkowe szkolenia proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady, przynajmniej raz w roku.

<<>> <<>>

 
UM Knurów

Strona Urzędu Miasta Knurów
 

BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej
 

700 lat


Strona 700-lecia Knurowa

 

Przejrzysta Polska
w Knurowie

 

 

 

 
wersja testowa

Urząd Miasta Knurów
44-190 Knurów
ul. Ogana 5
tel. (032) 339 22 95
um@knurow.pl